Een beperking voelen die er voorheen niet was


ABC de Cirkel biedt begeleiding en ambulante dienstverlening aan volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel en aan hun familie.

Onder NAH verstaan we hersenletsel dat in de loop van het leven ontstaan is als gevolg van een ziekte of ongeval. Afhankelijk van het letsel kunnen problemen ontstaan in communicatie, mobiliteit, persoonlijkheid en zelfredzaamheid vaardigheden.

De begeleiding is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het leven voor mensen met NAH en de last voor de omgeving te verlichten. Inhoudelijk is de begeleiding gericht op leren omgaan met de beperkingen die hieruit voortkomen en het zoeken naar de kwaliteiten en vaardigheden die wel aanwezig zijn. Gezinsleden kunnen betrokken worden zodat zij ook handvatten krijgen in het dagelijkse leven in de omgang met hun partner/familielid bij NAH.

Enkele vormen van NAH zijn:

  • Hersenletsel n.a.v. een chronische ziekte
  • Hersenletsel n.a.v. een hersenbloeding
  • Hersenletsel na een ongeval
  • Hersenletsel bij een hersentumor
  • Hersenletsel waardoor een visuele beperking is opgetreden