Mogelijkheden, kansen en aantoonbare kwaliteit.
 

Bij ABC de Cirkel ondersteunen we mensen bij het zelfstandig functioneren binnen wonen, werken en vrije tijd. Daarbij gaan wij uit van talenten, mogelijkheden en kansen. Ondersteuning op maat, alleen daar waar het nodig is.

Wij werken met een één loket gedachte, hetgeen inhoudt dat je binnen de dienstverlening van ABC de Cirkel gemakkelijk kan veranderen van het ene traject naar een ander traject. Bijvoorbeeld van dagbesteding naar arbeidstraining of naar re-integratie. Het is een volgende stap in de cyclus die ABC de Cirkel aanbiedt. Belangrijk is te vermelden dat wij met kleine groepen werken waardoor wij mensen echt zien en zij zich gezien voelen.

Ook bij beleidskeuzes horen wij graag de mening van clienten, daarom organiseren wij cliëntenparticipatiebijeenkomsten.

ABC de Cirkel vindt dat kwaliteit aantoonbaar en meetbaar moet zijn. Daarom werken we volgens Kwaliteitsbeoordeling Model ISO 9001. Dit beoordeelt de organisatie op kwaliteit en professionaliteit. Met het bijbehorend certificaat willen wij aantonen, dat de kwaliteit van onze dienstverlening gewaarborgd is.

ABC de Cirkel heeft een raad van commissarissen, bestaande uit Dhr Cor van den Berg, Dhr Hans van Reenen ,Mevr Andrea Willems en Mevr. Ellis Lugtenberg. Zij zijn bereikbaar via raadvancommissarissen@abcdecirkel.nl.

Natuurlijk blijven wij ons inspannen om de kwaliteit van de dienstverlening op hoog niveau te houden.