Van aanvraag tot eindresultaat

Kennis maken

Om te bepalen of ABC de Cirkel jou de juiste begeleiding kan bieden, kan altijd contact gezocht worden. Dit kan telefonisch, ook kan je altijd een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek of een rondleiding.

Aanvragen

Om een traject te kunnen starten (en te financieren) is altijd een verwijzing nodig van de UWV, een werkgever, de gemeente (Wmo, participatie), een zorginstelling of kan gebruik worden gemaakt van een PGB.

Start van een traject

Bij de start van een traject vindt altijd een intakegesprek plaats op één van onze locaties of bij de cliënt thuis. Vaak is een verwijzer bij dit gesprek aanwezig. Samen maken we een Plan van Aanpak met daarin heldere doelen en afspraken hoe we aan de doelen gaan werken.

Eind van een traject

Gedurende een traject hebben we meerdere gesprekken en bekijken we de vooruitgang. Wanneer het traject gehaald is of het is tijd voor een nieuwe stap wordt het traject afgesloten. Wij vinden het belangrijk dat je hierover een goed gevoel hebt.