Je anders voelen dan anderen


ABC de Cirkel biedt begeleiding en ambulante dienstverlening aan volwassenen met autisme. Voorheen werd gesproken over het autistisch spectrum waar verschillende vormen van autisme onder vielen. Denk aan Asperger, PDD-NOS en klassiek autisme. Tegenwoordig vallen al deze vormen onder autisme. 

Autisme is een ontwikkelingsstoornis waarbij de informatieverwerking in de hersenen verstoord is. Het heeft gevolgen voor vele aspecten van het leven, zowel voor de cliënt zelf als voor zijn/haar omgeving. ASS is aangeboren.

Autisme is niet te genezen. Toch kan in de begeleiding veel gedaan worden om de kwaliteit van het leven voor mensen met autisme te verbeteren en de last voor de omgeving te verlichten. Inhoudelijk is de begeleiding gericht op leren omgaan met het “anders zijn”, en de beperkingen die hieruit voortkomen. Vaak moeten ook maatregelen worden genomen in de omgeving van de betrokkene.