Bij de start van een traject vindt altijd een intakegesprek plaats op één van onze locaties of bij de cliënt thuis. Vaak is een verwijzer bij dit gesprek aanwezig. Samen maken we een Plan van Aanpak met daarin heldere doelen en afspraken hoe we aan de doelen gaan werken.