Autisme

Mensen met autisme hebben moeite met veranderingen in hun dagelijkse routine, onverwachte gebeurtenissen en onvoorspelbaar gedrag van een ander. Ze proberen overzicht te behouden. Gevolgen hiervan zijn een strakke en voorspelbare dagindeling in huishouden en werksituatie, en de neiging om zwart wit te denken.
Soms bestaat de neiging tot verzamelen, waarbij vooral het verminderde nut en het ontbreken van emotionele waarde van de verzamelde voorwerpen opvalt.
Vaak is sprake van een snelle gewoontevorming en het blijven hangen in specifieke gedachten of gedragspatronen. Een gewoonte verstoren of frustreren leidt meestal tot een snelle ontstemming.

lees meer